2. - 6. 3.Jarní prázdniny
10. 3.15.00Školská rada (pouze její členové)
12. 3.14.30 a 15.30Vítání občánků
13. 3.9 - 11.00Parlament žáků na MěÚ
16. 3.13.15ŠD - beseda v knihovně pro 1. - 2. třídu
17. 3.9.00Zubní prevence pro 1. třídu
17. 3.14.00Roční hodnocení na půdě školy
19. 3.13.15ŠD - beseda v knihovně pro 3. - 5. třídu
20. 3.8.00Rozhlasová relace - projekt Voda
Den vody
20. 3.8 - 12.305. A - výlet do Nového Jičína (výstava klobouků, laser game)
23. 3.11.40Dopravní výchova pro 4. třídu - testy
25. 3.9.00Návštěva 5. A – ZŠ Videčská
26. 3.12.00Caruso show - uzávěrka
27. 3.8.00Den naruby ke Dni učitelů
31. 3.10.30ZUŠ - vystoupení pro 1. - 5. třídu
7. 4.13.00Konzultace pro rodiče
9. 4.Velikonoční prázdniny