5. 3.8 - 11.00Dopravní výchova pro 4.A a 4.B
5. 3.14.00Porada pedagogických pracovníků
7. 3.9.00Zápis nanečisto v 1. třídě
8. 3.Zápis nanečisto - Gymnázium Rožnov p. R.
13. 3.8.00Turnaj v házené na hale průmyslovky - 2. třída
14. 3.8 - 12.00Korfball pro 2. - 5. třídu
15. 3.9 - 11.00Parlament dětí
16. 3.10.30Koncert ZUŠ pro 3., 4.A, 4.B a 5. třídu
18. 3.9.00Zubní prevence pro 1. třídu
19. 3.14.00Porada pedagogických pracovníků
19. 3.16.00Školská rada
20. 3.8 - 10.00Ukázkové hodiny pro rodiče 1. třídy
21. 3.9.00Porada všech správních zaměstnanců
21. 3.9.00Návštěva ZŠ Pod Skalkou - 3. třída - sportovní zaměření
22. 3.Den vody
27. 3.10.00Návštěva 5. třídy - ZŠ Videčská
28. 3.8.00Den naruby ke Dni učitelů
29. 3.8.15Caruso Show pro celou školu