5. 4.8.00Den zdraví
5. 4.8.00Dětský parlament
9. 4.10.30ZUŠ pro 3. - 5. třídu (20 Kč)
9. a 10. 4.13 - 17.00
(13 - 16.00)
Zápis dětí do 1. třídy
11. 4.8.15Beseda v knihovně pro 4.A - Ušmudlaná planeta
11. 4.10.00ZUŠ pro 1. a 2. třídu (20 Kč)
12. 4.14.00Vystoupení pro důchodce
16. a 17. 4.Přijímačky na Gymnázium
16. 4.13 - 18.00Konzultace pro rodiče
18. 4.Velikonoční prázdniny
23. 4.8.15Beseda v knihovně pro 4.B - Ušmudlaná planeta
23. 4.10.30Den Země v parku - 1. třída, 5. třída, 4. B
23. 4.11.00Den Země v parku - 2. třída, 3. třída, 4. A
24. 4.8.00Fotografování celé školy
od 23. 4.Ochrana životního prostředí – úklid školní zahrady a okolí školy po třídách v rámci Dne Země
26. 4.Oslava Dne vody a naší Země - celá škola
30. 4.8.15Školní kolo Caruso Show