1. 5.Státní svátek
2. 5.8.30Moudrá sovička
7. 5.Státní svátek
Dopravní výchova - 4. třídy
9. 5.8 - 12.00Den zdraví - městský park
9. 5.8.00Exkurze s programem pro 4. B
9. 5.15.00Den matek pro 2. třídu
10. 5.8.00Exkurze Unipar pro 2. a 3. třídu
10. 5.15.30Den matek pro 5. třídu
10. 5.16.00Den matek na kolech pro 4. B
10. - 11. 5.Blešák - svaz žen
13. 5.9.00Divadlo loutek v Ostravě - Ronja dcera loupežníka - pro 1. - 5. třídu
16. a 17. 5.8.00Mezinárodní testy pro 4. třídy
17. 5.9.00Dětský parlament
17. 5.8.15Návštěva knihovny - 3. třída
20. 5.8.00Školní fórum ve 4. třídách
21. 5.10.00Akce "Dravci"
23. 5.8.00Výlet ZOO Lešná s programem pro 3. třídu, 4. A
24. 5.15.00Rožnovský slavíček
Den matek pro 4. A
28. 5.8.15 a 10.00Návštěva knihovny pro 4. A, 4. B a 5. třídu
29. 5.16.00Den matek pro 1. třídu (zahrada)
31. 5.8.00Oslava Dne dětí - letní park na Bílé (160 Kč)
Ochrana životního prostředí – dokončení úklidu školní zahrady a okolí školy
Končíme se sběrem papíru a to 30. 5. 2019