1. 11.14.30Vítání občánků na MěÚ
5. 11.8.15Návštěva městské knihovny - 3. třída - Pohádky a pověsti z okolí Rožnova
8. 11.Florbal
9. 11.8.00Vánoční fotografování
12. 11.Plavání podle rozpisu
13. 11.10.00Den laskavosti pro 1. - 5. třídu
16. 11.12.30Sálová kopaná - 3. třída
20. 11.10.00Návštěva MŠ sportovní v 1. třídě
20. 11.10.30Koncert ZUŠ pro 3. třídu, 4. A a 4. B (20 Kč)
20. 11.13 - 18.00Konzultace pro rodiče - všechny třídy
22. 11.10.00Koncert ZUŠ pro 1. třídu (20 Kč)
23. 11.10.00Koncert ZUŠ pro 2. třídu (20 Kč)
Parlament žáků
27. 11.16.00Posezení s rodiči ve 2. třídě
30. 11.16.30 - 18.00Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí
4. 12.8 - 17.00Den otevřených dveří aneb vánoční jarmark