4. 12.Zahájení sbírky peněz pro Kamarád
4. 12.8 - 16.00Den otevřených dveří aneb Vánoční jarmark
5. 12.13.30Valašské muzeum - celá ŠD
6. 12.od 8.00Mikulášská nadílka pro děti
11. 12.8.30Muzikál H. B.
11. 12.10.00Jak jsem přišel na svět - 3. třída
11. 12.13.00Vánoční plavecké závody
13. 12.14.00Vystoupení dětí na Vánočních trzích
13. 12.Hodnocení papíru, plastu a jídelny
14. 12.8.00Korfball
Společné předvánoční dopoledne prvňáčků a dětí z MŠ Koryčanské Paseky
20. 12.10.20Vánoční rozloučení
Děti dětem pro 1. - 5. ročník
od 22. 12.Vánoční prázdiny dětí
3. 1.Nástup dětí do školy