3. 12.Zahájení sbírky peněz pro Kamarád
3. 12.8 - 16.00Den otevřených dveří aneb Vánoční jarmark
5. 12.8.00Mikulášská nadílka pro děti
5. 12.13.00Valašské muzeum - celá ŠD
9. 12.13.00Vánoční plavecké závody
9. 12.17.00Vystoupení dětí na vánočních trzích
10. 12.8.15Návštěva Městské knihovny - 1. třída
10. 12.10.00Beseda o dospívání - 5. B
10. 12.16.00Besídka - 5. B
12. 12.10.00Beseda o dospívání - 5. A
8.00Korfball
16. 12.8.00Návštěva ZŠ Pod Skalkou - 5. A
Společné předvánoční dopoledne prvňáčků a dětí z MŠ Koryčanské Paseky
18. 12.9.00Vánoční rozloučení
Děti dětem pro 1. - 5. ročník
19. 12.
 
Hodnocení papíru a jídelny
 
Vánoční prázdniny dětí začínají 23. 12. 2019
Děti nastoupí do školy v pondělí 6. 1. 2020