1. 10.10.00Abraka muzika pro 1. - 5. třídu, v tělocvičně školy (70 Kč)
2. 10.16.00Školská rada
2. 10.17.00Třídní schůzky pro 2. - 5. třídu
3. 10.8.00Návštěva městské knihovny - 5. třída - Jak na referát
4. 10.8.15Návštěva městské knihovny - 2. třída - Neotesánek
9. 10.8.00Vánoční focení
9. 10.8.45Sraz ve škole 8.45, odjezd vlakem 4. B do Olomouce - Pevnost poznání, botanická zahrada s programem - návrat 18.15, rozchod na nádraží
11. 10.10.00Kino Panorama - Planeta Země - pro 3. třídu (70 Kč)
11. 10.11.45Kino Panorama - Planeta Země - pro 4. - 5. třídu (70,-Kč)
MěÚ - vyhodnocení nejlepších sběračů plastových lahví
12. a 13. 10.Blešák - Svaz žen
Dopravní hřiště - pro 4. třídy
17. 10.10.00Valašské muzeum - Co vařily naše babičky - pro 5. třídu
18.1010.30Zájezd do divadla loutek - pro 1. - 3. třídu
Společné pouštění draků - 1. třída + 5. třída + MŠ
24. 1013.00Zdobení dýní ve 4. A s rodiči
29. a 30. 10.Celostátní podzimní prázdniny
26. 10.10.00Sázení lípy na zahradě s poselstvím