3. 2.12.00Začíná odpolední lyžařský výcvik
5. 2.14.15Sportovní utkání ve šplhu – ZŠ 5. květen
11. 2.16.30Schůzka rodičů a ředitelů škol
11. 2.9.30Zápis na nečisto v 1. třídě + MŠ Koryčanské Paseky
13. 2.15.00KARNEVAL DĚTÍ a školy s návštěvou rodičů; zahájení karnevalu 15 hod. v tělocvičně průvodem masek
17. 2.8.00Beseda pro 5. B – městská knihovna
17. 2.9.45Zápis na nečisto v 1. třídě + MŠ 1. máje
18. 2.8 - 12.00Cestovní kanceláře v 5. třídách
25. 2.14.00Porada pedagogických pracovníků
25. 2.15.00Schůzka v MŠ
26. 2.8 - 11.00Turnaj v házené 1. tříd v hale
28. 2.8.15Návštěva knihovny – Čtyři kočky – poezie 2. tř.
Okrskové kolo v recitaci – ZŠ Videčská
2. - 6. 3.Proběhnou jarní prázdniny pro děti