1. 2.9.00Školení pedagogických pracovníků
1. 2.Pololetní prázdniny
4. 2.12.00Začíná odpolední lyžařský výcvik
4. 2.8.00Návštěva knihovny (5. třída)
7. 2.8.00Environmentální výchova - plazi a hmyz (1. - 5. ročník)
8. 2.8 - 11.00Parlament dětí
12. 2.10.00Beseda pro 5. třídu - Dospívání
12. 2.14.00Porada všech zaměstnanců k FKSP
19. 2.14.00Porada pedagogických pracovníků
19. 2.15.00Schůzka v MŠ
20. 2.8.15Návštěva knihovny - "Čtyři kočky" (2. třída)
20. 2.14.00Sportovní utkání ve šplhu - ZŠ 5. květen
21. 2.13.00Okrskové kolo v recitaci - ZŠ Videčská
21. 2.16.00Karneval dětí a školy s návštěvou rodičů
22. 2.8 - 11.00Parlament dětí
25. 2. - 1. 3.Jarní prázdniny pro děti
MŠ + 1. třída - Společný pobyt v přírodě; sáňkování, bobování