2. 9.Zahájení nového školního roku
  • Uvedení žáků 1. tříd s rodiči do třídy – žáci páté třídy
  • 8.00 hod. - Uvítací proslov do školního rozhlasu – ředitelka školy
  • Projekt 5. a 1. třídy, pasování prvňáčků a předání Koryčánka
Odchod na obědy:
1. třída - 9.30 hod.
5. A, B - 9.30 hod.
4. třída – 10.00 hod.
3. třída – 10.15 hod.
2. třída – 10.30 hod.
Informace pro rodiče:
- Omluvit dítě vždy při nepřítomnosti týž den, nejpozději do 24 hodin.
- Uvolňování dětí na 1-2 dny povoluje TU, na více dnů vedení školy na základě písemné žádosti rodičů s uvedením termínu nepřítomnosti termínu a důvodu. Písemná žádost musí být doručena ředitelce školy předem. Škola uvolňuje žáky jen ve výjimečných případech.
5. 9.8 - 11.30Cvičení v přírodě
  • V době od 8.00 – 8.30 hod. provedou třídní učitelky ve svých třídách besedu o první pomoci při úrazu (odřenina, zlomenina, přivolání pomoci – telefonem), dodržování bezpečnosti v dopravním provozu a při společných akcích na výletě, vycházce apod.
5. 9.16.00Hledání babího léta - odpolední akce pro rodiče
13. 9.8.00Běh za zdravím pro 1. - 5. třídu
Nábor do přírodovědného kroužku ve ŠD
10. 9.9.00Návštěva Valašského muzea - 3. třída
10. 9.17.00Třídní schůzky 1. třídy
17. 9.Fotografování v 1. třídě
20. 9.8.15Návštěva knihovny - 2. třída
24. 9.8.00Etiketa pro žáky (postupně po ročnících)
24. 9.16.00Školská rada
24. 9.17.00Třídní schůzky pro 2. - 5. třídy
27. 9.18.30Putování s broučky - tradiční lampionový průvod pro děti (sraz u hudebního altánu v parku)
28. 9.Státní svátek - Den české státnosti
30. 9.10.00Vystoupení Abraka muzika pro 1. - 5. třídy