3. 9.Zahájení nového školního roku
  • 8.00 hod. - Uvítací proslov do školního rozhlasu – ředitelka školy
  • Projekt 5. a 1. třídy, pasování prvňáčků a předání Koryčánka
Odchod na obědy:
1. třída - 9.30 hod.
5. třída - 9.30 hod.
2. třída – 10.00 hod.
4. A, B – 10.15 hod.
3. třída – 10.30 hod.
4. 9.Odchod na obědy:
1. třída - 10.45 hod.
5. třída - 10.45 hod.
2. třída – 11.00 hod.
3. třída – 11.15 hod.
4. A, B – 11.30 hod.
Informace pro rodiče:
- Omluvit dítě vždy při nepřítomnosti týž den, nejpozději do 24 hodin.
- Uvolňování dětí na 1-2 dny povoluje TU, na více dnů vedení školy na základě písemné žádosti rodičů s uvedením termínu nepřítomnosti termínu a důvodu. Písemná žádost musí být doručena ředitelce školy předem. Škola uvolňuje žáky jen ve výjimečných případech.
5. 9.8.00Fotografování v 1. třídě
11. 9.17.00Třídní schůzka první třídy
13. 9.8 - 11.30Cvičení v přírodě
13. 9.16.00Hledání babího léta - odpolední akce pro rodiče
14. 9.8.00Běh za zdravím pro 1. - 5. třídu
18. 9.13.15Nábor do přírodovědného kroužku ve ŠD
19. 9.Návštěva policie a hasičů va služebně pro 1. a 2. třídu
20. 9.8.005. třída - exkurze Olomouc - Pevnost poznání
20. 9.14.30Vítání občánků
21. 9.18.30Podzimní putování s broučky - Hudební altán
26. 9.10.002. třída - Za zvířátky na dědinu - VMP
28. 9.Státní svátek - Den české státnosti
2. 10.16.00Školská rada
2. 10.17.00Třídní schůzky pro 2. - 5. třídu