Od 1. 9. 2016 dochází ve ŠD k těmto změnám:V naší škole máme tři oddělení školní družiny, pod vedením vychovatelek Naděždy Konečné, Martiny Petřekové a Hany Hajflerové.

Podmínky přihlašování do ŠD

Přihlašování do ŠD

Vyzvedávání a uvolňování ze ŠD

Nevyzvednutí žáka ze ŠD

Platby za pobyt dítěte ve ŠD

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Ranní provoz ŠD

Odpolední provoz ŠD

Porušování Vnitřního řádu ŠD

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Vnitřním řádu ŠD. Je zpřístupněn v ředitelně školy, na nástěnce ve školní družině a na webu (pdf).