Elektronický registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Pro nahlížení do registru je třeba podat žádost, na základě které bude žadateli poskytnut přístup.

Žádost je třeba podat písemně a obsahuje:

  • jméno žadatele
  • příjmení žadatele
  • rodné číslo žadatele
  • místo trvalého pobytu žadatele

Formulář žádosti najdete zde.